DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ZAJĘCIA?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5 - 8 oraz 9 -11 lat.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Zajęcia trwają 60 minut w tym przeznaczamy 10 minut na prezentację dla rodzica (opiekuna),
oraz spakowanie klocków.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRZECH SYSTEMACH DO WYBORU

SYSTEMIE ROCZNYM

Zajęcia odbywają się w tygodniu.
Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.
Semestr pierwszy rozpoczyna się we wrześniu i trwa
do końca stycznia.
Semestr drugi rozpoczyna się
w lutym i trwa do czerwca.
Zajęcia 1 raz w tygodniu po 60 minut
od września do czerwca

SYSTEMIE WEEKENDOWYM

Zajęcia 1 raz w sobotę po 60 minut 
12 weekendów następujących po sobie

SYSTEMIE WAKACYJNYM LETNIM I ZIMOWYM

Zajęcia trwają 5 dni roboczych
i rozpoczynają się w poniedziałek.
Zajęcia codzienne prowadzone od poniedziałku do piątku po 60 minut codziennie przez okres jednego tygodnia.