CENA ZAJĘĆ

38/zajęcia
  • Zestaw Lego WeDo do pracy indywidualnej
  • Laptop z dedykowanym oprogramowaniem
  • Opieka instruktora
  • Przestrzeń edukacyjna

Rozliczane miesięcznie, po wystawieniu rachunku, do 7 dnia miesiąca.

FORMY OPŁAT

ZAJĘCIA SEMESTRALNE

OPŁATA MIESIĘCZNA

Regulowana przelewem bankowym na konto wskazane w umowie

OPŁATA SEMESTRALNA

Regulowana przelewem bankowym na konto wskazane w umowie
5% ZNIŻKI

ZAJĘCIA WEEKENDOWE, WAKACYJNE LETNIE I ZIMOWE

Opłata za całe zajęcia  (według przedstawionego cennika), regulowana przed zajęciami lub przelewem bankowym na konto.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

W przypadku nieobecności dziecka jest możliwość odrobienia zajęć.